BlatteQueers-Initiativet

BlatteQueers i film (även uttalad BQ i film) arbetar för att den svenska filmbranschen ska vara jämlik och vill med detta initiativ särskilt uppmärksamma och synliggöra hbtqia+ filmskapares,  filmarbetares och kreatörers erfarenheter av rasism och diskriminering grundad i sexualitet och könsidentitet.

FILM AV BLATTEQUEERS I FILM

Filmerna som producerats som en del av kampanjen BlatteQueers-Initiativet handlar om olika situationer som hbtqia+ filmarbetare och skådespelare har erfarenhet av inom film-, tv- och mediabranschen.


OM “BLATTEQUEERS IN FILM” 

”BlatteQueers in film” är ett projekt som startade 2020 för filmarbetare verksamma inom den svenska film-, tv- och medieindustrin. Huvudmålet för projektet är att synliggöra representation i film och mediabranschen, samt att skapa trygga platser för hbtqia+ personer som rasifieras som icke-vita och som är aktiva i de film-, tv- och mediebranschen.

TERMEN “BLATTEQUEERS” 

Namnet BlatteQueers kan upplevas både provocerande och stärkande. Blatte är ett ord som används för att förtrycka personer som blir eller riskerar att bli utsatta för rasism. Queer är ett begrepp som också har används förtryckande mot homo- och bisexuella, trans- och queera personer. Dessa är också begrepp som personer själva valt att definiera sig med och använda för att ta makt över sina egna liv. En behöver inte definiera sig med begreppen blatte och queer för att vara med i projektet, så länge erfarenheter en har passar in på beskrivningen av projektet.

**Om du inte själv rasifieras som icke-vit kan du säga ”BQ i film” när du använder termen.**