Interfems utbildningar

Alla har rätt till ett liv och en arbetsplats fri från diskriminering, men människor
diskrimineras dagligen. Rasistiska och sexistiska värderingar och handlingar,
medvetna och omedvetna, ligger ofta till grund för diskriminering och kränkande behandling.
På en arbetsplats där varje medarbetare ser och agerar mot rasism och
sexism är risken mindre att någon diskrimineras, trakasseras eller kränks på andra sätt.

Anlita Interfem

Interfem erbjuder utbildningar och studiematerial där ni får konkreta verktyg i hur en
arbetsplats eller förening kan identifiera och motverka rasism och sexism. Efter utbildningen
får ni med er en handbok kring hur ni kan arbeta vidare. Med utbildningarna
och handboken kan ni öka medvetenheten och kunskapen om de strukturer som
skapar hinder för delaktighet på lika villkor i arbetslivet.

Att fundera på:
•    
Halvdag/heldag/uppföljningar

•    Workshops
•    Föreläsningar
•    Processledning: om organisationen vill arbeta/arbetar med att ta fram handlingsplaner
för att motverka rasism och sexism i organisationen.
•    Kartläggning och åtgärdsplan, konkreta verktyg att upptäcka och åtgärda:
för ledning och ansvariga inom området.

Utbildningen ger er

•    En god grund för fortsatt värdegrundsarbete inom organisationen/arbetsplatsen.
•    En god grund inför upprättande eller uppdatering av likabehandlingsplan.
•    Ökad förståelse för hur rasism och sexism tar sig uttryck.
•    Gemensam förståelse av centrala koncept.
•    Konkreta verktyg att identifiera rasism och sexism.
•    Konkreta verktyg för att upprätta åtgärdsplan.

För vem?

Interfems utbildningar passar för organisationer, arbetsplatser, ledningsgrupper,
hela personalgrupper, fackligt aktiva, fackklubbar, fackförbundsstyrelser m fl.

Har du/ni frågor om utbildningen och om den passar ert område kontakta oss
gärna för att få svar på frågor. Vi erbjuder en utbildning som passar ert behov och område.

Intresseanmälan

Skriv till [email protected]