”Vi tränar på försvar hela tiden genom att bli utsatta för
rasism och sexism. Det är utmattande. Vi tvingas träna
det fast man inte vill. Vi kan inte välja när vi får
återhämta oss. Det är bra på det sättet att man blir starkare men man bryts ju också ner av det”.

I Interfem har vi år efter år sett effekterna av stress för våra medlemmar, aktivister, styrelseledamöter och anställda. Men vi har aldrig riktigt känt igen oss i beskrivningarna av stress och utmattning. Vi har inte kunnat placera in våra erfarenheter i de beskrivningar som finns. Bitar har saknats och perspektiv är frånvarande.

Vi har saknat ett intersektionellt maktperspektiv på den stress vi upplever. Vi har saknat ett samtal om hur rasism och sexism bidrar till höga stressnivåer och vad vi kan göra för att ta hand om oss själva när strukturerna kvarstår. Därför startade vi projektet “Avstressad- Jämställd psykisk hälsa” 2019-2020 för att ta reda på mer. Vi ägnade ett år till att närma oss stress utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv, ett perspektiv som samlas i termen minoritetsstress.

Om minoritetsstress

Minoritetsstress orsakas av maktstrukturer som missgynnar vissa grupper i samhället, så kallade minoriteter. Vi har fokuserat på hur rasism och sexism orsakar minoritetsstress (minoritetsstress kan också orsakas av andra maktstrukturer). Det kan handla om att bli utsatt i form av diskriminering, kränkningar, trakasserier, mobbning, hot eller våld. Minoritetsstress orsakas också av mikroaggressioner, begränsande och exkluderande normer. En del av minoritetsstress handlar om oron för att bli utsatt eller att vara i beredskap att hantera situationer som kan uppstå.

Minoritetsstress är inte något som går att avskärma till enskilda områden av livet. Snarare tänker vi att ett helhetsperspektiv är viktigt för att förstå hur minoritetsstress fungerar. Med helhetsperspektiv menar vi att minoritetsstress kan uppstå på arbetsplatsen, i skolan, i privatlivet och i offentliga rum.

Begreppet minoritetsstress hjälper oss att skilja dessa upplevelser från andra former av stress. Det kan bli lättare att prata om och förstå erfarenheter när det finns termer som beskriver gemensamma upplevelser. Det hjälper oss också att lyfta problemen från individnivå till att synliggöra de bakomliggande strukturerna. Det visar att våra erfarenheter är kollektiva snarare än något vi upplever var och en för sig.

Vill du veta mer? 

Vi har tagit fram ett kunskaps- och diskussionsmaterial om minoritetsstress. Med detta unika material vill vi bidra till ökad förståelse och fler samtal om hur rasism och sexism orsakar höga nivåer av stress, hur vi stärker hälsa och vilka åtgärder som behövs.

Release 8 december!

Länk till facebook-event och livesändning:
https://www.facebook.com/events/681822172722166


Om materialet

Beställ materialet här!

Minoritetsstress 
En fickbok om stress utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv

Fickboken samlar problem, behov och åtgärder som vi har identifierat i relation till minoritetsstress samt målgruppens egna röster.


Minoritetsstress 
Övningar och diskussionsunderlag om stress utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 

Häftet med övningar och diskussionsunderlag har fokus på att identifiera problem, konsekvenser, behov och förslag på åtgärder relaterade till minoritetsstress. Materialet riktar sig till dig som har egna erfarenheter av minoritetsstress. Upplägget passar bäst att göra i grupp men går även att göra individuellt.

Mer information om hur du får tag på materialet kommer efter releasen.