Aktuellt

Här finner du aktuella uppdateringar och kalendarium. Interfem finns
 Facebook där du också kan hålla dig uppdaterad och följa organisationens verksamhet! 

Beställ utbildning

Interfem erbjuder olika utbildningar för att motverka rasism och sexism på arbetsplatser,
skolor och i föreningar. Här kan du läsa mer och beställa en utbildning.

Beställ böcker 

Interfem skriver och producerar böcker, både inom olika projekt och inom
ramen för sin ordinarie verksamhet. Läs mer, ladda ner och beställ böcker här.
Du kan även förbeställa kommande böcker. 

Interfems projekt

Läs mer om Interfems olika projekt. Interfems projekt verkar för att stärka och flytta
fram positioner för tjejer, kvinnor och transpersoner som utsätts för eller riskerar att
utsättas för rasism. Här finns också information om hur du kan engagera dig i projekten.