Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med vår organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Alla som driver och genomför Interfems ordinarie verksamhet och projekt är själva kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Med rasifierade menar vi personer som riskerar att bli/eller blir utsatta för rasism på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet.

Utgångspunkten för allt arbete inom Interfem, såväl externt som internt, är en intersektionell förståelse av makt. Detta innebär att vi utgår från att olika maktstrukturer i samhället bygger på särskiljande och hierarkisering av människor baserat på sexism, rasism, heteronormativitet, klassförtryck, funkisförtryck och åldersförtryck.

Bakgrund

Interfem startade 2007 till följd av frånvaron av ett forum som utgick ifrån feministiska och antirasistiska erfarenheter. I feministiska sammanhang saknades det representation av personer som blir eller riskerar att bli utsatta för rasism samt en tydlig antirasistisk analys. Och i antirasistiska sammanhang präglades organiseringen och verksamheterna av sexism eller saknade en feministisk analys och var oftast mansdominerade.

Interfem har i över 10 år bedrivit både utbildningar, mötesplatser för medlemmar och särskilda projekt så som Rekrytera Rätt -som bland annat riktar sig till organisationer som vill rekrytera genom en kompetensbaserat rekrytering.

Viktiga dokument
Läs Interfems stadgar här.
Läs Interfems personuppgiftspolicy här.