PROBLEMATIK 2: Hbtqia+ personer porträtteras ofta stereotypt och utan komplexitet.

Vi ser fler hbtqia+ berättelser på filmduken och i tv-rutan idag än någonsin tidigare. Men när det kommer till vem som får berätta dessa historier och hur dessa berättelser porträtteras, har den nationella film- och tv-industrin fortfarande mycket att förbättra. Det fåtal hbtqia+ berättelser som vi ser på duken tenderar att vara alltför homogena och det finns ofta en avsaknad av ett djup och en komplexitet i karaktärerna som utgör dessa historier.

För att förändra den stereotypa porträtteringen behövs bland annat:

  1. att manus skrivs av, och/eller behandlar frågor som rasifierade hbtqia+ personer berörs av.  
  2. platser och utrymme där rasifierade hbtqia+ personer kan få kreativt utlopp, gå på workshops och få informella pitchsessioner.