Minoritetsstress

Projektet Avstressad är ett avslutat projekt! har tagit bra material om Minoritetsstress som orsakas av sexism och rasism. Materialet kommer att kunna beställas inom kort. 

 

BlatteQueers i film 2020

BlatteQueers är ett Interfem projekt som riktar sig till hbtqi-personer som har erfarenheter av rasism och som är verksamma i filmbranschen. Under 2020-2021 kommer vi att hålla i nätverksträffar och evenemang samt göra fyra kampanjfilmer som riktar sig till aktörer i filmbranschen, filmbolag och bidragsgivare.

BlatteQueers i film är finansierad av MUCF.

Följ projektet på Facebook!

 

 


Tidigare projekt:

Avstressad – Jämställd psykisk hälsa

Avstressad är ett avslutat projekt!
Projektet bidrar till ökad och förbättrad stressrelaterad psykisk hälsa hos unga kvinnor och transpersoner som rasifieras genom att kartlägga problem, behov och åtgärder om stressrelaterad psykisk ohälsa relaterad till sexism och rasism samt genom att sprida kunskapen till en bredare allmänhet.

Fokusområden är 1. arbets- och prestationsrelaterad stress, utmattning och psykisk ohälsa, 2. stressrelaterad psykisk ohälsa i relation till offentliga rum och 3. stressrelaterad till strävan efter tillhörighet, gemenskap och acceptans.

Projektet vill vidare stärka målgruppen genom att utveckla kunskap, verktyg och strategier för att hantera och förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa som orsakas av sexism och rasism. Utifrån kartläggning och framarbetade metoder produceras metodhandböcker som dokumenterar och sprider resultaten framtagen i projektet.

Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.
Kontakt: emilia.mirani[at]interfem.se

Rekrytera rätt

Rekrytera rätt är ett avslutat projekt!
”Rekrytera rätt!” är Interfems egenutvecklade metod som har tagits fram för att hjälpa organisationer och företag att få en rekrytering som hittar den bästa kompetensen utan att diskriminera. Vi tog fram metoden då vi saknade ett icke-diskriminerande perspektiv i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Vi anser att det inte räcker med att använda en kompetensbaserad metod då vi tolkar kompetens olika beroende på kön, könsuttryck, ålder, hudfärg, etnicitet, funktionssätt med mera. Våra föreställningar sätter hinder för att alltid kunna se och bedöma kompetensen utan att diskriminera.

Läs mer om Rekrytera rätt! här!

BlatteQueers i film 2016

BlatteQueers i film är ett avslutat projekt!
BlatteQueers är ett Interfem projekt som riktar sig till transpersoner och lesbiska, bisexuella, queera tjejer/kvinnor som har erfarenheter av rasism. I detta projekt gör vi film om oss! Vi gjort tre kortfilmer om unga hbtq-personer med erfarenheter av rasism.

BlatteQueers i film har skrivit Filmhandboken en bok om film och makt, erfarenheter från målgruppen och grymma filmtips. Med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Filmhandboken har bokrelease 1 december 2016.

BlatteQueers i film är finansierad av MUCF,  Filmbasen och SKL.

Följ projektet på Facebook!

Min hälsa mina rättigheter

Min hälsa mina rättigheter är ett avslutat projekt!
Interfem har tagit fram boken En guide till hälsa- och sjukvård för dig som är ny i Stockholms län om hur hälso- och sjukvården fungerar i Stockholms län för att underlätta för nyanlända att hitta rätt i vården. Mycket av information är hämtad från 1177 Vårdguiden.

Eftersom hälso- och sjukvården är organiserad på liknande sätt i andra landsting kan du använda informationen även om du bor i ett annat län. 
Om du har frågor om hur hälso- och sjukvården fungerar i ditt landsting eller behöver kontaktuppgifter kan du söka på www.1177.se eller ringa 1177.

Nyanlända kvinnor och transpersoner som blir rasifierade har deltagit i fokusgrupper, workshops och intervjuer för att kartlägga vilka behov de har när det gäller information om hälso- och sjukvården och material.

Läs  En guide till hälsa- och sjukvård för dig som är ny i Stockholms län här