PROBLEMATIK 3: Rasifierade hbtqia+ skådespelare upplever att de blir typecastade.

Många av dagens filmer som säger sig vara representativa av marginaliserade personers berättelser eller ha ett minoritets-narrativ har en tendens att ständigt centrera vithetsnormen. Ett exempel på hur detta manifesterar sig är genom fenomenet ”typecasting”. 

Typecasting är när  en skådespelare återkommande erbjuds att spela en viss typ av roll. I detta fall för att det anses att hen  har vissa egenskaper baserat på hens hudfärg, etnicitet, könsidentitet och/eller sexualitet. Dessa egenskaper som anses finnas hos specifika grupper är baserade på skadliga stereotyper och begränsar ofta rasifierade och hbtqia+ skådespelare när det gäller att få roller och utveckla sig som skådespelare.

För att minska risken för typecastingen behövs bland annat:  

  1. kunskap om vad typecasting innebär och dess effekter. 
  2. att branschen anställer personer med rätt kompetens(er) tidigt i produktionsprocessen, till exempel redan under manusskrivandet och casting.