PROBLEMATIK 4:Negativ särbehandling gör att många rasifierade hbtqia+ personer väljer att lämna film-, tv- och mediebranschen. 

Rasifierade hbtqia+ filmarbetare och filmskapare upplever att de blir negativt särbehandlade i arbetslivet. Många uttrycker att de till exempel förväntas arbeta gratis och/eller får en större arbetsbörda än andra med samma arbetsuppgifter. De får sällan samma möjligheter att utveckla sig, göra karriär och lämnar därför branschen.

För att minska på den negativa särbehandlingen  behövs bland annat: 

  1. lönekartläggningar utifrån ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra eventuell snedfördelning och diskriminering.
  2. att makthavare tillsammans med marginaliserade filmare utvecklar gemensamma nätverk för att kunna utbyta kunskaper och kontakter. 
  3. att branschen skapar förutsättningar i form av till exempel jobbcoaching för att säkerställa att filmare av olika bakgrund får möjlighet till en karriärutveckling.