Alla har rätt till ett liv fritt från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Men människor utsätts dagligen både privat, i det offentliga rummet och i arbetslivet. Interfem erbjuder utbildningar där ni får kunskap och konkreta verktyg i hur ni kan identifiera och motverka rasism och sexism på flera olika sätt. Med våra utbildningar kan ni öka medvetenheten och kunskapen om de strukturer som skapar hinder för delaktighet på lika villkor.

Föreläsningar och utbildningar

Vi är vana föreläsare, processledare och workshopledare på både svenska och engelska. Vi kan hålla föreläsningar både digitalt och på plats hos er. Interfem erbjuder: 

  • Inspirationsföreläsningar om tex vad strukturell rasism och sexism är, icke-diskriminerande rekrytering och minoritetsstress. 
  • Utbildning halv- eller heldag (passar för både större och mindre grupper) 
  • Interaktiva workshops
  • Processledning (passar bra om organisationen befinner sig eller vill påbörja ett arbete med att ta fram handlingsplaner för att motverka rasism och sexism i organisationen)
  • Paketlösningar skräddarsydda efter era behov

Strukturell rasism och sexism 

Rasistiska och sexistiska värderingar och handlingar ligger ofta till grund för diskriminering. I en organisation där varje person ser och agerar mot rasism och sexism är risken mindre att någon diskrimineras, trakasseras eller kränks på andra sätt.  Våra föreläsningar och utbildningar ger dig ökad kunskap om hur rasism och sexism tar sig uttryck i arbets- och föreningslivet och ger vägledning och konkreta verktyg i hur ni kan identifiera och motverka rasism och sexism.

Läs mer om upplägg och innehåll

Minoritetsstress

Vill du få en fördjupad förståelse för vad minoritetsstress är? Minoritetsstress orsakas av maktstrukturer som missgynnar vissa grupper i samhället, så kallade minoriteter. Genom denna föreläsning får ni ökad kunskap och förståelse om hur rasism och sexism orsakar höga nivåer av stress. Vi går också igenom vilka konsekvenser som minoritetsstress orsakar, på individnivå såväl som för hela arbetsplatsen eller den miljö ni befinner er i. Det synliggör i sin tur akuta och långsiktiga behov. Därifrån tar vi språng och gör en överblick över möjliga åtgärder. 

Läs mer om upplägg och innehåll

Rekrytera utan att diskriminera

Vad är egentligen kompetens och hur kopplas det ihop med våra föreställningar om kön, hudfärg, etnicitet, ålder och kropp? Vad kan vi använda för rekryteringsmetoder som minskar magkänslan och risken för diskriminering?  Om ni har funderat på dessa frågor och vill veta mer så erjuder Interfem föreläsningar  utbildningar om hur ni kan börja använda rekrytering som ett verktyg för att uppnå era likabehandlingsplaner och minska snedrekryteringen på arbetsmarknaden. 

Läs mer om upplägg och innehåll

För vem?

Interfems utbildningar passar för organisationer, arbetsplatser, ledningsgrupper, hela personalgrupper, fackligt aktiva, fackklubbar, fackförbundsstyrelser m fl.

Har du/ni frågor om utbildningen och om den passar ert område kontakta oss gärna för att få svar på frågor. Vi erbjuder en utbildning som passar ert behov och område.

Anmäl interesse

[ninja_form id=12]