Interfem har utvecklat en icke-diskriminerande metod för att hjälpa organisationer och företag att få en rekrytering som hittar den bästa kompetensen utan att diskriminera. Vi tog fram metoden då vi saknade ett icke-diskriminerande perspektiv i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Vi anser att det inte räcker med att använda en kompetensbaserad metod då vi tolkar kompetens olika beroende på kön, könsuttryck, ålder, hudfärg, etnicitet, funktionssätt med mera. Våra föreställningar sätter hinder för att alltid kunna se och bedöma kompetensen utan att diskriminera.

Med metoden visar vi verksamheter som vet att de vill jobba mot diskriminering hur de kan göra det. Rekrytera rätt består av 10 steg, som lotsar er från hur ni bygger en tjänst till att fatta beslut om vem ska få tjänsten. Ledorden för Rekrytera rätt är icke-diskriminerande, praktiskt och konkret. Fokus i metoden ligger på lösningar och strategier för att åstadkomma förändring.

Utbildning- hel eller halvdag
På halvdagsutbildningen får ni en introduktion i vad en icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering innebär. Under utbildningen kommer vi titta närmare på hur kompetens kopplas till föreställningar om kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, ålder och funktionssätt. På heldagsutbildningen tillkommer det även kunskap om alla steg i rekryteringsprocessen och vi ger exempel på hur ni kan rekrytera kompetensbaserat och icke-diskriminerande.

Föreläsning 1 h
En inspirerande föreläsning om varför rekrytering är en metod som kan användas för att minska diskrimineringen på individnivå men även i arbetslivet i stort. Ni får en kort introduktion till den kompetensbaserade och icke-diskriminerande metoden samt exempel på hur metoden kan användas i era organisationer.

Rekryteringar
En rekryteringskonsult kan anlitas för att sköta hela eller delar av er rekrytering. Vi har rekryterat chefer, projektledare, kommunikatörer, jurister, administratörer etc för en mängd olika organisationer. Några av våra tidigare uppdragsgivare är bla Make Equal, Stadsteatern Skärholmen, Feministiskt Initiativ Stockholm, SSU, Sensus Studieförbund, Göteborgs rättighetscenter, RFSL Stockholm, RFSU Stockholm.