Stress orsakad av bla rasism och sexism kallas minoritetsstress. I denna föreläsning kommer ni få veta hur erfarenheter av rasism och sexism orsakar stress och utmattning på arbetsplatsen, i skolan eller i ideellt engagemang. Det kan handla om direkta trakasserier, kränkningar, hot eller diskriminering men även ifrågasättande av ens kunskap och en känsla att en måste överbevisa sin kompetens och brist på stöd och uppbackning. Ökad kunskap om minoritetsstress är en förutsättning för att arbeta konstruktivt med åtgärder i relation till de konsekvenser och behov som följer av minoritetsstress.

Föreläsningen på 1h är utformad för personer och organisationer som vill höja sin kunskap om hur rasism och sexism orsakar minoritetsstress. Föreläsningen på 1,5 riktar sig till dig som har egna erfarenheter av minoritetsstress.

Föreläsning 1 h ger er

  • ökad förståelse och kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa relaterad till sexism och rasism.  
  • förståelse för konsekvenser som följer av minoritetsstress. Dvs hur minoritetsstress påverkar en arbetsplats, ideellt engagemang eller en organisation på individnivå såväl som för det övergripande arbetet. 
  • kunskap om akuta och långsiktiga behov som aktualiseras när minoritetsstress är en del av arbetsmiljön.
  • överblick över möjliga åtgärder.

Föreläsning 1,5 h för dig med egna erfarenheter av minoritetsstress ger 

  • ökad förståelse och kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa relaterad till sexism och rasism.  
  • förståelse för konsekvenser som följer av minoritetsstress. Hur kan minoritetsstress påverka ditt privatliv såväl som arbete och ideellt engagemang, och hur hänger de ihop? 
  • kunskap om akuta och långsiktiga behov som aktualiseras när minoritetsstress är en del av ens arbets- eller livsmiljö.
  • förståelse för hållbara skydds- och copingstrategier. Personer som har erfarenhet av minoritetsstress utvecklar ofta olika former av skydds- och copingstrategier. Vissa strategier kan skydda oss i stunden men kan ha en negativ inverkan på vårt liv i övrigt. Genom fördjupad förståelse för skydds- och copingstrategier som gynnar vår hälsa får vi lättare att navigera utmaningar och konsekvenser av minoritetsstress.