Vår föreläsningar och utbildningar är utformade för personer och organisationer som vill höja sin kunskap om strukturell rasism och sexism och hur detta kan ta sig uttryck i den egna organisationen. Vi går igenom centrala begrepp och frågeställningar för att förstå hur strukturell rasism och sexism verkar och tar sig uttryck i samhället i stort men också i enskilda organisationer.

Föreläsning- grundkurs i strukturell rasism och sexism, 1,5h
Vi går igenom begrepp, vilka som är användbara respektive problematiska för att förstå och beskriva strukturell rasism och sexism. Vi ger ett intersektionella perspektiv på makt och flera exempel på hur rasism och sexism tar sig uttryck idag och en historisk tillbakablick.  

Utbildning- att motverka rasism och sexism i den egna organisationen, halvdag
Vi går igenom grunderna såsom begrepp, vilka som är användbara respektive problematiska för att förstå och beskriva strukturell rasism och sexism. Vi ger ett intersektionella perspektiv på makt och flera exempel på hur rasism och sexism tar sig uttryck idag och en historisk tillbakablick.  Vi kartlägger er organisation och sätter fokus på representation och hur ni kan motverka rasism och sexism i det dagliga arbetet. 

Utbildningen ger er
•    En god grund för fortsatt värdegrundsarbete inom organisationen.
•    En god grund inför upprättande eller uppdatering av likabehandlingsplan.
•    Ökad förståelse för hur rasism och sexism tar sig uttryck.
•    Gemensam förståelse av centrala koncept så som strukturell rasism, vithet och normer.
•    Konkreta verktyg att identifiera rasism och sexism.
•    Konkreta verktyg för att upprätta åtgärdsplan.

Vi anpassar utbildningen storlek och innehåll efter era behov och önskemål. Längd och upplägg bestäms i samråd med er.