Du visar för närvarande Vithetsnormen: dyrkan av det skrivna ordet

Vithetsnormen: dyrkan av det skrivna ordet

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Blogg

Vår kulturella vana att enbart hylla det som är nedskrivet och enbart det som är nedskrivet enligt snäva normer, även när det nedskrivna är fyllt av felinformation och lögner.

Dyrkan av det skrivna ordet innebär att vi nedvärderar den breda variationen av sätt vi kommunicerar med varandra och allt levande.

Dyrkan av det nedskrivna ordet resulterar bland annat i normer som:

 • Om det inte är ett nedskrivet, så existerar det inte.

 • Om det inte är grammatiskt ”korrekt” så har det inget värde.

 • Om det inte är korrekt citerat enligt akademiska regler (som många människor inte har kunskap om eller tillgång till), betraktas det som illegitimt.

 • En oförmåga/ovilja att erkänna information som delas genom berättelser, inkarnerad kunskap, intuition.

 • Fortsatt frustration över att människor och grupper inte svarar på skriftlig kommunikation; att klandra människor och grupper för att de inte anpassar sig.

 • De som har starka dokumentations- och skrivfärdigheter värderas högre, även i organisationer där andra förmågor är viktigare.

 • Den vita gruppens skrivande och visdom, i det rasistiska systemet, har privilegiet att anses, på en kollektiv och generationell nivå, mer relevant.

 • Akademiska normer kräver ”originellt” arbete när vår kunskap och förståelse nästan alltid bygger på kunskapen och förståelsen hos andra, av varandra.

 • Att hävda ”ägandeskap” över (skriven) kunskap för att tillfredsställa egot istället för att förstå vikten av att dela det du skriver och vet för att främja och öka gruppens kunskap.

Varje dag hotar, attackerar och kränker den vithetsnormen BIPOC-personer och grupper.

Vithetsnormen skapar en dyrkan av det skrivna ordet vilket marginaliserar och förstärker rasistiska normer. Vi behöver kultivera förmågan att kunna respektera de olika sätt vi kommunicarar och delar information på om vi vill förändra kulturen.

 

Motgiftet till ”dyrkan av det skrivna ordet” är bland annat:

 • Ta tid till att analysera hur människor inom och utanför organisationen får till sig och delar information.

 • Fundera på vad som behövs skrivas ner och kom på alternativ till att dokumentera; uppmuntra kreativa sätt att spara och reflektera information.

 • Arbeta med att känna igen insatser och förmågor som varje person bidrar till organisationen (t.ex. förmågan att bygga relationer med aktörer som är viktiga för organisationens mål).

 • Se till att allting som är nedskrivet kan förstås (undvik akademiskt språk, modeord, akronymer med mera).

 • Utveckla din/er förmåga (individuellt och kollektivt) att samla information genom olika kunskapsvägar.

 • Identifiera när omständigheterna kräver dokumentation enligt andras villkor och ge transparens i hur du svarar (juridiska dokument, ansökningar till finansiärer, statliga formulär, och så vidare.).

 • Ägna tid åt att öva och hedra andra sätt att veta och uttrycka sig: muntlig berättande, kroppsligt lärande, visuell och rörelsekonst, tystnad, meditation, sång och dans.

 • Öva på att lyssna; eftersom vår kultur inte värderar muntliga traditioner eller visdomen i berättande, har vi tappat bort förmågan att lyssna eller minnas hur man ger vikt åt ett talat ord (utan att behöva skriva det ned).

 • Bejaka och hedra olika sammansvetsade källor av visdom.

 • Hedra värdet av kooperativ och kollektiv kunskap.

 • Uppskatta när andra lär sig av och bygger vidare på din kunskap och skrivande; se dig själv och positionera dig som en person i en ström av vetande och lärande.

Denna artikel är en del av en serie om frigörelsen från vithetsnormen, baserad på Tema Okuns hemsida White Supremacy Culture. ”Dyrkan av det skrivna ordet” är det andra av sjutton karaktärsdrag som publiceras. Dessa karaktärsdrag inom vithetsnormen leder till frånkoppling från varandra, oss själva och allt levande. Motgiftet presenteras för att hjälpa oss att återknyta till känslan av samhörighet. Om du uppfattar dessa karaktärsdrag som anklagelser eller förolämpningar är det extra viktigt för dig att läsa vidare. Om du reagerar defensivt när du läser dem, bör du fråga dig själv vad det är du försvarar. Beskrivningen av dessa egenskaper syftar till att hjälpa oss att se vår kultur tydligare, så att vi kan bryta mönstren och skapa en kultur som verkligen stödjer oss individuellt och kollektivt. Ta med dig detta om du kan.

översatt av Niki Chalusi (2023)


Interfem arbetar aktivt för att vara en mötesplats för kvinnor, transpersoner och icke-binära som rasifieras, bli medlem och få inbjudningar till våra nätverksträffar (vi står för alla resor) där vi bland annat diskuterar minoritetsstress och andra verktyg för att stötta varandra.

🔗Länk till medlemsregistrering

Håll dig uppdaterad med Interfem! 🌟
Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du förstahandsinformation om våra senaste inlägg, insikter och evenemang. Var en av de första att veta om våra kommande event, där platserna kan vara begränsade Anmäl dig nu och ta del av kunskap, gemenskap och styrka.