Du visar för närvarande Vithetsnormen: rädslan för öppen konflikt

Vithetsnormen: rädslan för öppen konflikt

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Blogg

Denna artikel är del #3 av en serie om frigörelsen från vithetsnormen, baserad på Tema Okuns hemsida White Supremacy Culture. ”Rädslan för öppen konflikt” berättar hur vithetsnormen hindrar oss från att utmana eller ifrågasätta dem med makt. När konflikter ignoreras nekas dem som är underordnade möjligheter till förändring och inflytande.

Rädslan för öppen konflikt

Rädsla för öppen konflikt visar sig genom att:

 • Personer i maktpositioner är rädda för att möta konflikter och försöker ignorera eller fly konflikter.
 • När någon synliggör ett problem som är obekvämt blir gensvaret att klandra personen som synliggjort problemet istället för att bemöta problemet.
 • Insistera på artighet; att sätta regler för hur idéer, information eller olikheter i åsikter behöver delas för att bli hörda (med andra ord att kräva att människor ”lugnar ner sig” om de är arga när ilska ofta innehåller djup visdom om var den underliggande smärtan och skadan ligger).
 • Likställa att ta upp svåra ämnen med att vara oartig, oförskämd eller gå över gränsen; straffa människor antingen öppet eller subtilt för att ha talat ut om sin sanning och/eller erfarenhet.
 • Kategorisering av känslor som ”irrationella”, anti-intellektuella eller underlägsna, vilket innebär att inte erkänna betydelsen av emotionell intelligens.
 • Hävda att vårt synsätt är grundat i det ”rationella” eller det intellektuella när vi faktiskt döljer våra känslor bakom vad som verkar vara rationella eller intellektuella argument.

Motgiftet

Motgiftet är förslag på hur vi kan anknyta och föras samman på ett läkande sätt: 

 • Rollspela eller diskutera eller planera för vilka sätt ni ska hantera konflikt innan konflikten sker.
 • Särskilj mellan att vara artig och att ta upp svåra frågor.
 • Låt inte de som tar upp svåra frågor vara tvungna att göra det på sätt som anses ”acceptabla”, särskilt om du använder hur frågorna tas upp som en ursäkt för att inte hantera dem.
 • Utveckla din emotionella intelligens så att du kan känna igen när du döljer dina känslor med ursäkten att du är ”rationell”.
 • Var öppen och transparent om maktförhållandena, så att alla förstår vem som fattar det slutgiltiga beslutet och/eller hur det slutliga beslutet tas innan du kastar dig in i konflikten.
 • Bjud in en tredje part eller ”neutral” part för att stödja utforskningen av konflikten.
 • Utgå från att alla har en god grund för sin åsikt och sträva efter att synliggöra dem.
 • När en konflikt har lösts, ta chansen att gå tillbaka till den och reflektera över hur den hade kunnat hanterats på ett annorlunda sätt.

Dessa karaktärsdrag inom vithetsnormen leder till frånkoppling från varandra, oss själva och allt levande. Motgiftet presenteras för att hjälpa oss att återknyta till känslan av samhörighet. Om du uppfattar dessa karaktärsdrag som anklagelser eller förolämpningar är det extra viktigt för dig att läsa vidare. Om du reagerar defensivt när du läser dem, bör du fråga dig själv vad det är du försvarar. Beskrivningen av dessa egenskaper syftar till att hjälpa oss att se vår kultur tydligare, så att vi kan bryta mönstren och skapa en kultur som verkligen stödjer oss individuellt och kollektivt. Ta med dig detta om du kan.

översatt av Niki Chalusi (2023)

Interfem arbetar aktivt för att vara en mötesplats för kvinnor, transpersoner och icke-binära som rasifieras, bli medlem och få inbjudningar till våra nätverksträffar (vi står för alla resor) där vi bland annat diskuterar minoritetsstress och andra verktyg för att stötta varandra.

🔗Länk till medlemsregistrering

Håll dig uppdaterad med Interfem! 🌟
Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du förstahandsinformation om våra senaste inlägg, insikter och evenemang. Var en av de första att veta om våra kommande event, där platserna kan vara begränsade. Anmäl dig nu och ta del av kunskap, gemenskap och styrka.