Du visar för närvarande Vithetsnormen: en ständig känsla av brådska

Vithetsnormen: en ständig känsla av brådska

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Blogg

Konstant brådska speglar vår kulturella vana att skynda oss genom vardagen, skapar maktobalans och hindrar oss från att stanna upp, reflektera och återhämta oss. Ironiskt nog hindrar detta oss från att ge den verkliga brådskan mot rasism och social rättvisa den tid den behöver.

En ständig känsla av brådska:

 • Gör det svårt för oss att ta oss tid att vara inkluderande, uppmuntra demokratiska och genomtänkta beslut, att tänka och agera långsiktigt samt att beakta konsekvenserna av våra handlingar.
 • Resulterar i att vi frekvent offrar potentiella allierade för snabba och synliga resultat, till exempel att offra intressen som gagnar BIPOC-personer och grupper för att snabbt gynna vita personer (som ses som standard och normgruppen).
 • Förstärker existerande makthierarkier som använder känslan av brådska för att kontrollera beslut, med ursäkten att det handlar om att gripa möjligheter.
 • Förstärks av finansieringsförslag som lovar mycket arbete för lite pengar, samt av investerare som förväntar sig mycket för lite insatser.
 • Är fördelaktigt för dem som bearbetar information snabbt (eller tror att de gör det).
 • Offrar och raderar andra potentiella kunskapslägen och visdom som behöver mer tid (kroppslig, intuitiv och spirituell).
 • Uppmuntrar skam- och skuldbeläggning och självgodhet för att manipulera beslutsfattande.
 • Förstärker idén om att vi styrs av tid, deadlines och behovet av att göra saker enligt godtyckliga scheman som har lite koppling till hur lång tid saker tar, särskilt när det handlar om relationer till andra.
 • Kopplad till objektivitet genom att vi tror att vår tidsuppfattning och förmåga att klara av deadlines är objektiv eftersom vi ser tiden som något objektivt.
 • Reproducerar antingen-eller-tänkande på grund av det påstådda behovet av att fatta snabba beslut.
 • Gör det svårt för oss att skilja på vad som verkligen är brådskande och vad som bara känns brådskande. Efter ett tag känns det som att allting har samma behov av omedelbarhet, vilket leder till mental, fysisk, intellektuell och spirituell utbrändhet och utmattning.
 • Innebär orealistiska förväntningar om hur mycket som kan göras under en given tidsperiod, kopplat till perfektionism i den brådska som perfektionismen skapar när vi försöker se till att något görs perfekt enligt våra egna standarder.
Deadline har en hemsk historia. Under 1860-talet Amerika grävdes linjer upp runt fängelser och fångarna blev kallblodigt skjutna om de krossade linjen. Idag använder vi deadline i vardagsspråk som ett sätt att framkalla brådska

Vithetsnormens karaktärsdrag utmanar oss eftersom vi inser att social rättvisa och jämlikhet är brådskande. Varje dag hotar, attackerar och kränker vithetsnormen och rasismen BIPOC-personer och grupper. Vithetsnormen och rasismen infiltrerar och präglar vårt tänkande och beteende på ett giftigt sätt varje dag. Vi behöver hålla balansen mellan det flyktiga och den känsliga motsägelsen av en underliggande brådska efter omedelbar rättvisa. Dock har vithetsnormen ingen brådska att dekonstruera rasismen; dess brådska ligger i att uppnå snabb makt och ekonomisk vinning. Dessutom trivs vithetsnormen med att skapa en kultur av brådska hos oss som arbetar för att avmontera den. Den förstår att leva med en konstant känsla av att allt är brådskande är en formel för utmattning och utbrändhet.

Motgiftet till ”en ständig känsla av brådska” är bland annat:

 • Realistiska arbetsplaner baseras på de levda erfarenheterna hos de människor och organisationer som är involverade.
 • Ledarskapet förstår att allt tar längre tid än förväntat.
 • Åtagandet för jämlikhet inkluderar diskussioner och planering för vad integrerad jämlikhet innebär i verksamheten.
 • Det finns ett åtagande att lära sig från tidigare erfarenheter om hur lång tid olika uppgifter tar.
 • Samarbetande finansiärer presenterar realistiska ekonomiska förslag med realistiska tidsramar.
 • Det är viktigt att förstå att skyndade beslut tar mer tid på lång sikt, eftersom det är oundvikligt att människor som inte fick vara med och fatta beslutet i bästa fall kommer känna agg och i värsta fall underminera beslutet om de kände sig exkluderade från beslutsprocessen.
 • Utveckla en personlig och kollektiv praxis för att vara medveten om när brådska uppstår och ta en paus för att reflektera och medvetet avgöra om brådskan är till vår fördel, samt utforska vilka andra beslutsmöjligheter som finns.

Denna artikel är en del av en serie om frigörelsen från vithetsnormen, baserad på Tema Okuns hemsida White Supremacy Culture. ”Den ständiga känslan av brådska” är det första av sjutton karaktärsdrag som publiceras. Dessa karaktärsdrag inom vithetsnormen leder till frånkoppling från varandra, oss själva och allt levande. Motgiftet presenteras för att hjälpa oss att återknyta till känslan av samhörighet. Om du uppfattar dessa karaktärsdrag som anklagelser eller förolämpningar är det extra viktigt för dig att läsa vidare. Om du reagerar defensivt när du läser dem, bör du fråga dig själv vad det är du försvarar. Beskrivningen av dessa egenskaper syftar till att hjälpa oss att se vår kultur tydligare, så att vi kan bryta mönstren och skapa en kultur som verkligen stödjer oss individuellt och kollektivt. Ta med dig detta om du kan.

översatt av Niki Chalusi (2023)


Interfem arbetar aktivt för att vara en mötesplats för kvinnor, transpersoner och icke-binära som rasifieras, bli medlem och få inbjudningar till våra nätverksträffar (vi står för alla resor) där vi bland annat diskuterar minoritetsstress och andra verktyg för att stötta varandra.

Interfem