rek webb bild

Om metoden

”Rekrytera rätt!” är Interfems egenutvecklade metod som har tagits fram för att hjälpa organisationer och företag att få en rekrytering som hittar den bästa kompetensen utan att diskriminera. Vi tog fram metoden då vi saknade ett icke-diskriminerande perspektiv i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Vi anser att det inte räcker med att använda en kompetensbaserad metod då vi tolkar kompetens olika beroende på kön, könsuttryck, ålder, hudfärg, etnicitet, funktionssätt med mera. Våra föreställningar sätter hinder för att alltid kunna se och bedöma kompetensen utan att diskriminera.

Med metoden visar vi verksamheter som vet att de vill jobba mot diskriminering hur de kan göra det. Rekrytera rätt består av 10 steg, som lotsar er från hur ni bygger en tjänst till att fatta beslut om vem ska få tjänsten. Ledorden för Rekrytera rätt är icke-diskriminerande, praktiskt och konkret. Fokus i metoden ligger på lösningar och strategier för att åstadkomma förändring.

 

intervju

 

Anlita Interfem

Anlita Interfems Rekrytera rätt! för:

Utbildningar
I Interfems introduktionsutbildning får ni introduktion i vad en icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering innebär. Under utbildningen kommer vi titta närmre på hur kompetens kopplas till föreställningar om kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, ålder och funktionssätt. Vi går också igenom alla steg i rekryteringsprocessen och ger exempel på hur ni kan rekrytera kompetensbaserat och icke-diskriminerande.

Föreläsningar
En inspirerande föreläsning om varför rekrytering är en metod som kan användas för att minska diskrimineringen på individnivå men även i arbetslivet i stort. Ni får en kort introduktion till den kompetensbaserade och icke-diskriminerande metoden samt exempel på hur metoden kan användas i era organisationer.

Rekryteringar
En rekryteringskonsult kan anlitas för att sköta hela eller delar av er rekrytering.

För förfrågningar och beställningar maila [email protected]

 

bra vibbar

Rekrytera rätt! böcker

Rekrytera rätt! har producerat två böcker.

”Rekrytera rätt!” (slutsåld)
Handboken ger dig en introduktion till metoden. Handboken är en blandning av text och övningar. Du guidas igenom alla steg i rekryteringsprocessen samt ger dig två exempel på hur metoden kan användas i verkligheten.

”Rekrytera rätt – en guide i 10 steg”
Boken ger dig en fördjupning i hur du kan rekrytera kompetensbaserat i 10 steg. Boken innehåller en kronologisk metod som du kan använda under hela rekryteringsprocessen. Från att formulera tjänstebeskrivning till att ta sista beslut.

Beställ boken här!

 framsidan

rek webb bild