Härmed kallas alla Interfems medlemmar till årsmöte den 27 april 2024 kl: 10-12. Årsmötet bestämmer bland annat vad Interfem ska göra kommande år och vilka som ska sitta i styrelsen. 

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelseuppdrag skriv till [email protected] 

Motioner skickas till sittande styrelse på [email protected] senast den 13 april 2024. 

Årsmötet äger rum på zoom: https://us06web.zoom.us/j/84597810634?pwd=A9VQKu8kQuzSz0j6waQ2VNgfvhbmxv.1

Här hittar du handlingar:

Dagordning 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024

Bokslut

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Revisors berättelse

Valberedningens förslag