Kallelse till årsmöte!

När: Årsmöte lördag 18 april 2020
Plats: Via Zoom klicka här för att komma till mötet: https://sh-se.zoom.us/j/909798156
Tid: Mellan 12.00 och 13.00 har vi Zoomfika, teknisk koll och workshop med presentation av gamla och nya medlemmar.
13.00-15.00 Årsmöte
Handlingar:
> Interfems årsmöte kallelse
> Dagordning
> Brev från ordförande
> Verksamhetsberättelse
> Motion om digital signering
> Motion om ersättning
> Årsbokslut och revisionsberättelse
> Budget 2020
> Valberedningens förslag
> Stadgar