Var med i styrelse/valberedning för Interfem!- En feministisk och antirasistisk tankesmedja

Vill du vara med och utveckla samt arbeta strategiskt för att stötta en viktig organisation för kvinnor, transpersoner och icke-binära som rasifieras? Interfem är en ideell organisation som nu söker förtroendevalda för att komplettera vår styrelse och valberedning för 2023/24, en tid då föreningen kommer att fortsätta utvecklas, nya samarbeten kommer att utforskas och möjligheterna växer. Nu kan du vara med och tipsa om dig själv eller någon annan som vill bidra till att göra Interfem ännu bättre!

Om Interfem

Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med vår organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker kvinnor, transpersoner och icke-binära som blir rasifierade. Alla som driver och genomför Interfems ordinarie verksamhet och projekt är själva kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Med rasifierade menar vi personer som riskerar att bli/eller blir utsatta för rasism på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet.

Utgångspunkten för allt arbete inom Interfem, såväl externt som internt, är en intersektionell förståelse av makt. Detta innebär att vi utgår från att olika maktstrukturer i samhället bygger på särskiljande och hierarkisering av människor baserat på sexism, rasism, heteronormativitet, klassförtryck, funkisförtryck och åldersförtryck.

Interfem är en ideell organisation och vid årsmötet 2023 kommer vi att välja förtroendevalda för verksamhetsåret som löper från mars 2023 – sista mars 2024. Läs mer om vårt team och styrelsen på: https://interfem.se/kontakt/

Styrelseuppdraget

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar framförallt med strategiska frågor, utveckling av verksamheten och stöd för projektledarna. I rollen som styrelseledamot får du arbeta med kompetenta kollegor och delta i organisationsutveckling i en ideell feministisk och antirasistisk verksamhet.

I rollen som styrelsemedlem förväntas du:

  • dedikera ca 4-8 timmars arbete per månad för styrelsemöten, löpande styrelsearbete och arbete med organisationens projektledare
  • delta på ca 6 styrelsemöten under året (ibland fysiskt men ofta digitalt, varadagskvällar á ca 2-3 timmar)
  • dela med dig av din kompetens, bidra med utmanande frågeställningar och, om möjligt, agera bollplank till projektledarna

Valberedningensuppdraget

Valberedningens viktigaste uppdrag är att föreslå vilka som ska leda Interfems verksamhet. Som medlem i Interfems valberedning får du en värdefull och rolig erfarenhet samtidigt som du får insyn i hur en ideell organisation fungerar. Valberedningen består av 3-4 personer och ger förslag på förtroendevalda för nästkommande styrelse och valberedning, genom att analysera organisationen och lyssna in strategiska behov. Arbetet löper under hela året, men främst koncentrerat till januari-mars (2023-2024) inför personvalet i mars månad. I rollen som valberedare får du:

  • en spännande erfarenhet av praktiskt valberedningsarbete samt gedigen förståelse för styrelsearbete och verksamhetsutveckling
  • en möjlighet att påverka Interfems utveckling
  • en värdefull merit och ett bredare nätverk

I rollen som valberedare förväntas du:

  • tillsammans med dina valberedningskollegor planera valberedningsprocessen
  • vara lyhörd för organisationens behov och bidra med din analys
  • föra dialog med årets förtroendevalda och projektledare om organisationens behov och driva rekryteringsprocessen 
  • för kommande års förtroendevalda dedikera ca 4-8 timmar per månad mellan jan-mars

Kontakta

Email: [email protected]