avstressad

Välkommen på nätverksträff!

Under två helger träffas vi för att kartlägga hur rasism och sexism bidrar till arbets- och prestationsrelaterad stress och utmattning. Vi pratar också om vilka behov som finns och vilka åtgärder som behövs. Vi gör övningar så att du ska få verktyg att öka hälsa och minska stress. Du bidrar med dina erfarenheter och tankar för att öka kunskap, och får träffa andra med liknande erfarenheter.

När: 4-5 maj 2019 kl. 10-16 och 8-9 juni 2019.
Plats: Stockholm. 
Anmäl ditt interesse: 
https://forms.gle/3ZkFc8y6agC47C656 senast 26 april 2019.

Vi pratar om erfarenheter av hur rasism och sexism orsakar stress och utmattning på arbetsplatsen, i skolan eller i ideellt engagemang. Det kan handla om:

  • Direkta trakasserier, kränkningar, hot eller diskriminering.
  • Microaggressioner och härskartekniker i arbetsmiljön, vardags rasism och sexistiska händelser som bidrar till högre stressnivåer.
  • För hög arbetsbelastning, gränslösa uppdrag och utmaningar att hitta till hållbart engagemang,
  • Ifrågasättande av ens kunskap, att behöva överbevisa sin kompetens
  • Brist på stöd och uppbackning
  • Hur rasism och sexism kan bidra till att skapa höga prestationskrav, osäkerhet, dåligt självförtroende eller självkänsla vilket i sin tur orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa

Tanken är att du efter träffarna har fått:

  • Ökad kunskap och förståelse om hur rasism och sexism bidrar till arbets- och prestationsrelaterad stress, samt fler verktyg för att hantera och förebygga.
  • Blivit stärkt genom gemensamt erfarenhets- och strategiutbyte.
  • Verktyg för att leda basgrupper.
  • Ökat stöd och nätverk genom andra deltagare.

Basgruppsledare:

Efter nätverksträffen kommer du att anordna så kallade basgruppsträffar. Det innebär att du följer upp nätverksträffarnas innehåll och fokus genom att anordna en till två träffar med en grupp i ditt närområde.  Du får stöd med att hitta deltagare, hur du ska hålla grupperna och vad ni ska prata om. Tanken med träffarna är att ge möjlighet till fler personer att stärkas och dela erfarenheter, och för dig att träna på att hålla en grupp – utifrån en nivå som känns bra för dig.

OBS! Det går att delta utan att bli basgruppsledare, hör av dig med ditt intresse.

Symbol till beviljade bidrag svart 300 px